Monthly Archive april 2024

ByShinkai Club

Vabilo na občni zbor

AŠD Shinkai Club vabi na redni občni zbor volilnega značaja, ki se ob odvijal v prostorih bivše osnovne šole
v Saležu, Zgonik TS.

Prvi sklic bo v nedeljo 28. aprila 2024 ob 11.00 uri, drugi sklic bo v ponedeljek 29. aprila 2024 ob 19.00 uri.

Dnevni red:
1. otvoritev občnega zbora;
2. izvolitev predsednika in zapisnikarja;
3. presedniško poročilo;
4. poročilo dejavnostih 2023;
5. blagajniško poročilo;
6. poročilo nadzornega odbora;
7. razprava o poročilih in njihov sprejem;
8. pozdravi gostov;
9. razrešnica dosedanjima odboroma;
10. volitve novega izvršnega in nadzornega odbora;
11. razno.

Predsednica
Erica Košuta