Kdo smo

Kratka zgodovina društva

Shinkai club je bil ustanovljen leta 1985 in je edino slovensko borilno društvo na Tržaškem. Pripadniki slovenske narodne manjšine v Italiji so čutili potrebo po ustanovitvi takega društva, saj je bilo povpraševanje med našimi mladimi za borilne športe veliko in so se morali vključevati v druge mestne klube. Društvo je včlanjeno v italijansko karate zvezo FIKTA, od leta 1987 pa tudi v Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI). Klub nastopa že od same ustanovitve na raznih tekmovanjih v deželi in po Italiji, organizira mednarodne mitinge, navezal je plodne stike s klubi iz Slovenije, v svoji sredi pa ima velikega strokovnjaka Sergia Štoko, ki je priznan trener črn pas 6 dan, mednarodni sodnik, ustanovitelj društva in zadolžen za stike s Slovenijo in Hrvaško pri FIKTA.

Izvršni odbor

Erika Košuta – predsednik
Matteo Blocar – podpredsenik in tajnik
Barbara Corosez – blagajničarka
Sergij Štoka – tehnični vodja
Elia Hrovatin – odbornik
Teodora Cosmidis – odbornica
Anita Guček – odbornica

Nadzorni odbor

Lucio Blocar – predsednik
Gianluca Bellafontana – odbornik
Švab Dennis – odbornik

Ustanovni člani

Danilo Gabrovec, Romana Maiano, Giuliana Ocovich, Adriano Princival, Mirella Savron, Bruna Skabar, Sergij Štoka

Tehnični vodja

Sergij Štoka, črn pas 6. dan; državni sodnik FIKTA kategorije A, državni sodnik Libertas

Pomožni trenerji

Elia Hrovatin, črn pas 4. dan (odgovoren za otroško sekcijo)
Matteo Blocar, črn pas 3. dan
Mija Ukmar, črn pas 2. dan
Alberto Bratoz, črn pas 3. dan
Giorgio Munafo’, črn pas 3. dan

FIKTA ZSŠDI Libertas CONI SZTK